Idioma    
 
 
 
Nosaltres / Àrees
Tornar  |  home

 
Abril 2017
L M M J V S D
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Actes FEDERACIO Altres actes    
rss
 
 
 

Àrees FEDERACIO de la FUSTA
Entreu a l’àrea corresponent per conèixer les nostres línies d’actuació:


Informació

Formació

Area Tècnica

Laboral

Fiscal

Projectes Interés Sectorial
 

Area Tècnica

L’Àrea Tècnica es realitza a través de CETEBAL i comprèn les següents àrees:

 • Enginyeria
 • Mediambient
 • Laboratori
 • Innovació

Enginyería.

Serveis Avançats de Fusta per a la Construcció.

 • Amb la realització d’inspecció tècnica per tal de conèixer l’estat de la fusta a la construcció, ja sigui estructural (bigues, pilars) com no estructurals (paviments, revestiments...) realitzant l’avaluació no destructiva d’elements de fusta in situ per determinar les accions pertinents.

Suport al Marcat CE de finestres i portes exteriors.

 • Suport al Marcat CE de finestres i portes exteriors, i altres elements vinculats al sector: implantació de controls de producció a la fàbrica, suport en documentació i selecció d’assaigs a realitzar segons la producció de l’empresa.

Gestió empresarial i producció.

 • Diagnosi de l’organització productiva de les empreses i millora dels sistemes de producció de les empreses del sector.
 • Anàlisi i redistribució en planta.
 • Planimetria i serveis d’oficina tècnica per a les empreses del sector.
 • Assessorament i implantació de sistemes de garantia de la qualitat a les empreses del sector (ISO 9001).
 • Manteniment i auditories de sistemes de garantia de la qualitat a les empreses del sector (ISO 9001).

Seguretat de les màquines.

 • Adaptació dels Equips de Treball que no disposin de Marcat CE al Real Decret 1215/97, i realització de informe tècnic de deficiències i Certificat.

Control de qualitat de mobles, elements de fusteria (portes i finestres) i de matèries primeres.

 • Assaigs de qualitat de matèria primera i producte acabat, segons normativa espanyola i europea, destacant el laboratori de finestres.
 • Identificació de mostres de components de mobles i de mostres de fusta, damunt la base d’anàlisis microscòpiques i macroscòpiques.
 • Realització de fitxes tècniques de materials.

Medi ambient.

L’Àrea de Medi Ambient de CETEBAL comprèn les següents actuacions:

Gestió mediambiental i suport tècnic

 • Assessorament i implantació de sistemes de gestió mediambiental a empreses del sector (ISO 14001).
 • Manteniment i auditories de sistemes de gestió mediambiental a empreses del sector (ISO 14001).
 • Estudis de minimització de residus perillosos.
 • Suport en l’aplicació de la legislació ambiental a l’empresa i ajuda en els tràmits amb les Administracions.

Implantació de sistemes de certificació de cadena de custòdia (FSC, PEFC)

Innovació.

L’Àrea d’Innovació de CETEBAL comprèn les següents actuacions:

 • Suport en la creació i gestió de projectes d’innovació de les empreses.
 • Projectes sectorials o de grups d’empreses.