El passat 29 d’agost, Pedro J. Payeras, en nom de la Federació de la Fusta de les Illes Balears, es reunia amb l’Ajuntament d’Inca, amb Biel Frontera, Regidor, i responsables de l’Area de Formació i Inserció per a conèixer l’evolució dels projectes de formació en curs i plantejar noves iniciativas en col·laboració de les dues entitats.

Indicar que s’està duent a terme la tercera edició de formació dual del sector de la fusta, comptant amb el taller de fusteria de Sa Quartera de l’Ajuntament d’Inca, i la formació en empreses associades a la Federació de la Fusta de les Illes Balears. Els projectes compten amb el finançament del SOIB en el que la fusta és sector estratègic.