El 7 de juliol de 2021 ens hem reunit amb el Conseller de Medi Ambient i Territori Miquel Mir amb l’objectiu de plantejar col.laboració en la circularitat del sector fusta balear i el foment de l’ús de la fusta local a la industria.