La Presidenta de la  Comissió d’Indústria, Construcció i Promoció de la Cambra de Comerç, Ana Ferrà, juntament amb tècniques de la Cambra de Comerç de Mallorca, varem mantenir reunió el passat 20 de maig de 2019 amb el President de la Federació de la Fusta de les Illes Balears, Pedro Payeras, i el representant del sector fusta en la Cambra de Comerç per a estudiar opcions de col·laboració en matèria d’inserció laboral de joves en el sector de la fusta.

El sector de la fusta balear ha realitzat en els darrers anys una inversió tecnològica de gran importància, i necessita incorporar persones a les empreses, qualificades o amb interés en la inserció en un sector industrial que treballa amb la fusta, material sostenible i ecològic, i d’altres materials molt més innovadors, disposant d’un lloc de treball estable que cada vegada més requereix un major grau de tecnificació per la tecnologia emprada.