El dimarts 13 de desembre es realitzà el sopar de la Junta Directiva de la Federació de la Fusta de les Illes Balears i personal de FED FUSTA IB / CETEBAL , on es va retre homenatge per la seva dedicació i treball a Francisca Duran i a Catalina Vives, així com també a Antoni Font empresari de Fusteria Font i que fou president de CETEBAL i a Francisco Jaume Orell empresari de Cerramientos Orell, president de l’Associació de la Fusta de Balear.