Pedro J. Payeras, actual President de la Federació de Fusta de les Illes Balears, ha assumit la presidència d’UNEmadera, succeint així el Sr. José Carballo. Aquest canvi de lideratge va ser un dels punts destacats discutits durant la passada Assemblea General de l’organització.

L’Assemblea va decidir que Pedro J. Payeras fos el successor de D. José Carballo a la presidència d’UNEmadera, la qual cosa marca una fita significativa ja que serà el primer President en representació de les Illes Balears. Aquest nomenament ressalta el compromís i la confiança dipositada en Pedro J. Payeras per liderar i representar els interessos del sector fuster.

UNEmadera, com a organització, es dedica a promoure i defensar els interessos del sector de la fusta, així com a fomentar-ne el desenvolupament sostenible i la participació activa en el mercat. Amb el canvi de lideratge, s’espera que l’organització continuï treballant en benefici dels professionals i les empreses relacionades amb la indústria de la fusta, impulsant-ne el creixement i promovent l’ús responsable d’aquest recurs natural renovable.